preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Školsko zvono

Digitalni list učenika Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Slavonski Brod

Moj hrvatski

Informatika

Portal udruge "Kultura, mediji i edukacija"- ARTHEA

Društvena mreža Glocal art za znanstveno-umjetničke projekte

 

ENG       

Na inicijativu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – Uprava za poduzetništvo i u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, u Zagrebu počinje s radom South East European Centre for Entreprenurail Learning (SEECEL).

Države uključene u ovaj projekt su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska. Cijeli program podržan je od Europske Unije i Glavne uprave Europske komisije za poduzetništvo i industriju s ciljem razvoja poduzetničkog učenja u suglasju s razvojem poduzetničkog učenja kao ključne kompetencije u svim razinama i oblicima obrazovanja. Ovaj je centar jedinstven, kako za države članice EU, tako i za one koje su u procesu priključenja, te s obzirom na njegovu jedinstvenost za očekivati je da će se broj zainteresiranih zemalja povećavati.

Kroz poticanje suradnje stručnjaka zemalja jugoistočne Europe i razmjenu dobre prakse, cilj je Centra podržati unapređenje učenja poduzetništva, poticanje poduzetničkog duha i poduzetničkog razmišljanja kod svih generacija. Ciljana područja aktivnosti SEECEL-a biti će:

 • Osnovnoškolsko obrazovanje
 • Srednjoškolsko obrazovanje
 • Visokoškolsko obrazovanje
 • Sustavno praćenje analize potreba za edukacijom malih i srednjih gospodarstava.

Nadalje, aktivnosti će uključivati razvoj i unapređenje kurikuluma i nastavnih materijala, obrazovanja nastavnika i ravnatelja te suradnje obrazovnih institucija i gospodarstva, a sve u cilju jačanja konkurentnosti zemalja u regiji.

Treća grupa aktivnosti biti će namijenjena sustavnom praćenju malih i srednjih gospodarstava za edukacijom kako bi se podigla razina njihove konkurentnosti u regiji i šire.

 

www.seecel.hr

 

Cjeloživotno učenje za poduzetništvo 

 

Rani početak - osiguranje za budućnost

Način na koji učimo određuje način našeg razmišljanja i djelovanja. Iako ne možemo unaprijed predodrediti koji će mladi čovjek postati poduzetnik u budućnosti, možemo promicati pozitivne stavove prema poduzetništvu i poduzetnički način razmišljanja razvijajući poduzetničke vještine i znanja koje će donositi dobrobit svakom članu društva i dugoročno djelovati na jačanje konkurentnosti.

 

 

Izvor: http://www.seecel.hr/default.aspx?id=10

 

PROJEKT: Razvoj cjeloživotnih kompetencija za poduzetništvo

 

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA AKTIVNOST: PODUZETNIČKO UČENJE - PRISTUP KLJUČNIM KOMPETENCIJAMA
(IPA progrаm Europske unije, South East European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL))
CILJEVI:
 • podsticаnje poduzetništvа kаo ključne kompetencije kroz posebаn pristup rаzvojа poduzetništvа u rаnom obrаzovаnju (ISCED nivo 2)
 • poduzetničko učenje integrirati u sve aktivnosti
 • rаzviti poduzetne grаđаne s pozitivnim stаvom kа poduzetničkom nаčinu rаzmišljаnjа
Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta:

Razvijati inicijаtivu i poduzetništvo kao jednu od ključnih kompetencijа – sposobnost pojedincа dа pretoči ideje u djelа, što uključuje: kreаtivnost, inovаciju, riskiranje i sposobnost plаnirаnjа i uprаvljаnjа projektimа dа bi se postigli ciljevi. Ovo je obаvezno nа nivou cijelog društvа (škola i lokalna zajednica) i zа svаkogа, a trebа dovesti do poduzetnog učenikа koji trebа dа:
utvrdi mogućnosti zа аktivnosti а, time dаkle, dа posjeduje dobrа znаnjа o svijetu rаdа;

 1. bude svjestаn etičkog položаjа poduzećа i poduzetnikа;
 2. plаnirа, orgаnizira, uprаvljа, vodi, delegirа, аnаlizirа, izvješćuje, ocjenjuje i evidentirа;
 3. zаstupа i pregovаrа;
 4. rаdi kаo pojedinаc i u timovimа;
 5. prosuđuje i utvrđuje nečije snаge i slаbosti, procjenjuje i preuzimа rizike;
 6. preuzimа inicijаtivu, proаktivаn je, sаmostаlаn i inovаtivаn u osobnom i društvenom životu, kаo i nа poslu;
 7. motiviran je i motivira druge, odlučаn je po pitаnju postizаnjа ciljevа (osobno ili zаjedno sа drugimа).
Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta:
 • ravnatelj, tim za poduzetništvo
 • stručna služba, svi učitelji i tehničko osoblje
 • svi učenici, roditelji
 • lokalna zajednica
Način realizacije aktivnosti:
 • projekt se realizira kroz on-line suradnju,
 • osigurati najmanje 10 nastavnih planova za određenu temu,
 • ispunjavanje anketnih upitnika prije i nakon pilot faze,
 • promovirati poduzetničko učenje kroz sve aktivnosti i događaje u školi,
 • objavljivati članke o poduzetničkim aktivnostima u školi na školskim i SEECEL web stranicama,
 • sudjelovati u u razmjeni iskustava u SEECEL zajednici,
 • izraditi video dokumentaciju o različitim fazama provedbe projekta
Vremenik aktivnosti:
 • rujan 2011. – lipanj 2012.
Troškovnik aktivnosti:
 • 22.000,00 kn
Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:
 • vrjednuje se pojedinačna postignuća kroz „self-assessment“ (samoprocjenu znanja), kao i postignuća cijelog tima kroz stalno i sustavno diskutiranje, vrednuje se i brojčanom ocjenom.
 • svi učenici pišu kratke eseje o događanju
 • o projektu se izvještava lokalna i globalna zajednica
 •  

Vremenik i nositelji aktivnosti učenja za poduzetništvo

 

rujan 2011.                                        veljača 2012.    
listopad 2011. ožujak 2012.
studeni 2011. travanj 2012.
prosinac 2011. svibanj 2012.
siječanj 2012.                            lipanj 2012.          

                                        

 

Rujan 2011. - Pripremni period

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

7. 9. 2011.

Formiranje užega projektnoga tima (uži tim: Zlatko Bagarić, ravnatelj, Ivka Jurković, pedagoginja, Ina Babić, učiteljica hrvatskoga jezika, Rozalija Baričević, učiteljica engleskoga jezika)

 

Zlatko Bagarić

15. 9. 2011.

Prijevod SEECEL-ove brošure - Entrepreneurial Learning ISCED Level 2.pdf

 

Ina Babić

29. 9. 2011.

Uvodna SEECEL-ova radionica za pilot ustanove (Zagreb)

 

Ina Babić, Zlatko Bagarić

5. 10. 2011.

Prijevod ugovora i dodataka ugovora

 

Zlatko Bagarić

rujan - ožujak

Prikupljanje literature iz područja poduzetništva, menadžmenta i ekonomije

 

Blanka Rajšić i Zlatko Bagarić

 

Listopad 2011.       

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

listopad 2011.

Foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima

 

Tomislav Lačić, Zlatko Bagarić

listopad 2011.

Izrada tri plana individualnog profesionalnog usavršavanja učitelja

 

Ina Babić, Rozalija Baričević  i  Vesna Srnić

17. 10. 2011. -15. 11. 2012.

Prijevod i priprema ostalih materijala – upitnika, anketa i obrazaca

 

Ina Babić, Rozalija Baričević, Frankopan Marino Klarić

17. 10. 2011.

Anketa za učitelje i voditelje projekta

 

Ina Babić

17. 10. 2011.

Uvodno predavanje (svi zaposlenici)

 

Ina Babić

17. 10. 2011.

Formiranje širega projektnoga tima (širi tim: Zlatko Bagarić, ravnatelj, Ivka Jurković, pedagoginja, Ina Babić, učiteljica hrvatskoga jezika, Rozalija Baričević, učiteljica engleskoga jezika, Frankopan Marino Klarić, učitelj engleskoga jezika, Vesna Srnić, učiteljica engleskoga jezika, Mateja Hajsok, učiteljica njemačkoga jezika, Marija Matić, učiteljica hrvatskoga jezika, Irena Iljazović, učiteljica hrvatskoga jezika, Blanka Rajšić, knjižničarka, Martina Čelebija, psihologinja, Tomislav Lačić, učitelj informatike)

 

Zlatko Bagarić

17. 10. 2011.

Dani kruha u učionici

 

učitelji razredne nastave

18. 10. 2011.

Dogovaranje suradnje s Razvojnom agencijom Grada Slavonskog Broda

 

Zlatko Bagarić

20. 10. 2011.

Svjetski dan jabuka

 

 

učitelji razredne nastave

21./22. 10. 2011.

Uređenje školskoga okoliša (cvjetnih gredica i travnatih površina)

 

Ivka Jurković

27. 10. 2011.

Izrada plana projektnih aktivnosti (integracija učenja za poduzetništvo u sve školske aktivnosti)

 

širi tim

28. 10. 2011.

Izrada školske mrežne stranice: Entrepreneurial Learning ISCED Level 2

 

Tomislav Lačić

28. 10. 2011.

Akcija skupljanja starog papira

 

širi tim, razrednici

 

Studeni 2011.

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

studeni 2011.

Implementacija projektnih aktivnosti u Godišnji plan i program rada škole (plan aktivnosti, integracija učenja za poduzetništvo u sve aktivnosti škole)

 

Zlatko Bagarić, Ivka Jurković

studeni 2011.

Dodavanje sadržaja "Entrepreneurial Learning ISCED Level 2" on na školsku mrežnu stranicu

 

Tomislav Lačić

studeni 2011.

Predstavljenje projekta roditeljima na roditeljskim sastancima (letci i brošure)

 

širi tim, razrednici

studeni 2011.

Objavljivanje sadržaja o provedenim aktivnostima na školskoj mrežnoj stranici

 

Tomislav Lačić

studeni 2011.

Objavljivanje sadržaja o provedenim aktivnostima na SEECEL-ovim mrežnim stranicama (forumu)

 

Tomislav Lačić, Ina Babić

studeni 2011.

Foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima

 

Tomislav Lačić, Zlatko Bagarić

21. 11. 2011.

Izrada i distribucija letaka, postera i brošura o učenju za poduzetništvo

 

Rozalija Baričević, Ina Babić

24. 11. 2011.

Katarinski sajam

 

Ina Babić, Rozalija Baričević

24. 11. 2011.

Obilazak Katarinskog sajma (24. – 27. s011.)noga tarinskog sajma (24. - 27.aktivnosti povezanih s poduzetništvonici)tudenoga 2011.)

 

razrednici

28. 11. -15. 12. 2011.

Predbožićne radionice za učenike (ukrasi, čestitke...)

 

učitelji razredne nastave, učitelji vjeronauka, roditelji

30. 11. 2011.

Planiranje projektnih aktivnosti – odabir nastavnih jedinica i ishoda učenja

 

širi tim

 

Prosinac 2011.

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

prosinac 2011.

Nabava materijala za provedbu planiranih aktivnosti

 

nositelji aktivnosti

prosinac 2011.

Foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima

 

Tomislav Lačić, Zlatko Bagarić

prosinac 2011.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na školskoj mrežnoj stranici

 

Tomislav Lačić

prosinac 2011.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na SEECEL-ovoj mrežnoj stranici (forumu)

 

Tomislav Lačić, Ina Babić

prosinac 2011.

Poduzetničke sposobnosti – predavanje za učenike 6., 7. i 8. razreda

 

psihologinja, predmetni učitelji

1. 12. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: engleski jezik - FILM (WALL-E)

 

dr. sc. Vesna Srnić

16. 12. 2012.

Božićni sajam

 

 

učitelji razredne nastave, učitelji vjeronauka, roditelji

 

Siječanj 2012.

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

 siječanj 2012.

Foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima

 

Tomislav Lačić, Zlatko Bagarić

siječanj 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na školskoj mrežnoj stranici

 

Tomislav Lačić

siječanj 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na SEECEL-ovoj mrežnoj stranici (forumu)

 

Tomislav Lačić, Ina Babić

siječanj, veljača 2012.

Prikupljanje podataka za polugodišnje izvješće o provedbi projekta

 

širi tim

 18. 1. 2012.

Referendum u školi

 

Vijeće učenika, učenici

 

Veljača 2012.

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

veljača 2012.

Izrada polugodišnjeg izvješća o provedbi projekta

 

uži tim

veljača 2012.

Foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima

 

Tomislav Lačić, Zlatko Bagarić

veljača 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na školskoj mrežnoj stranici

 

Tomislav Lačić

veljača 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na SEECEL-ovoj mrežnoj stranici (forumu)

 

Tomislav Lačić, Ina Babić

veljača, ožujak 2012.

Izrada polugodišnjega izvješća o provedbi projekta

 

uži tim

8. 2. 2012.

Napredno usavršavanje (individualno i grupno) iz područja poduzetništva za učitelje koji sudjeluju u projektu: Stručno usavršavanje učitelja i profesionalni razvoj

 

Lucija Brnić, ped.

Osnovna škola Blaža Tadijanovića, Podvinje

16. 2. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: hrvatski jezik -  Intervju

 

Ina Babić

17. 2. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: engleski jezik – Upravni i neupravni govor

 

Rozalija Baričević

 20. 2. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: njemački jezik – Pravila ponašanja u prometu i prometni znakovi

 

Mateja Hajsok

21. 2. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: engleski jezik language – Priča poduzetnika

 

Rozalija Baričević

23. 2. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: hrvatski jezik – Argumentiranje u komunikaciji

 

Irena Iljazović

24. 2. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: hrvatski jezik – Otvoreno pismo

 

Ina Babić

 

Ožujak 2012.

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

ožujak 2012.

Foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima

 

Tomislav Lačić, Zlatko Bagarić

ožujak 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na školskoj mrežnoj stranici

 

Tomislav Lačić

ožujak 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na SEECEL-ovoj mrežnoj stranici (forumu)

 

Tomislav Lačić, Ina Babić

ožujak 2012.

Izrada polugodišnjega izvješća o provedbi projekta

 

uži tim

7. 3. 2012.

Napredno usavršavanje (individualno i grupno) iz područja poduzetništva za učitelje koji sudjeluju u projektu:

Nastavne metode koje razvijaju i podržavaju poduzetničke osobine učenika, Mirko Čavar, senior manager Tvrtke mladih poduzetnika/vježbeničke tvrtke Learning by Doing  u EU i Hrvatskoj

 

Zlatko Bagarić, vanjski suradnici

15. 3. 2012.

Okrugli stol: Škola kao jedinica promjene k postizanju poduzetničkog društva

Vrste poduzetništva i tipovi poduzetnika, Zdravko Marić, privatni poduzetnik

Pozitivna priča o Slavonskom Brodu i poduzetništvu u Slavonskom Brodu, Vjeran Milković, direktor Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda

 

Zlatko Bagarić, vanjski suradnici

15. 3. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: sat razrednog odjela/hrvatski jezik – Odabir putničke agencije za jednodnevno putovanje u Vukovar/Administrativni stil – Poslovno pismo

 

Ina Babić

13. 3. 2012.

Tjedan poduzetništva: radionice, seminari, dan poduzetništva/dan otvorenih vrata (Dan škole)

 

svi zaposlenici

13. 3. 2012.

Prodajna izložba, uređivanje učionica i okoliša škole

 

svi zaposlenici

19. 3.  2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: hrvatski jezik – Natuknice i bilješke

 

Marija Matić, Blanka Rajšić

21. 3. 2012.

Dan škole: Dan otvorenih vrata/Dan poduzetništva

 

svi zaposlenici, vanjski suradnici, roditelji, učenici

23. 3. 2012.

1. Innet forum – forum inovacija i novih tehnologija

 

 

Zlatko Bagarić,

Ina Babić

 

 

 

Travanj 2012.

 

 

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

travanj 2012.

Foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima

 

Tomislav Lačić, Zlatko Bagarić

travanj 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na školskoj mrežnoj stranici

 

 

Tomislav Lačić

travanj 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na SEECEL-ovoj mrežnoj stranici (forumu)

 

Tomislav Lačić, Ina Babić

2. 4. 2012.

Posjet ministrice

 

svi zaposlenici

22. 4. 2011. /  22. 4. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: engleski jezik – Dan zemlje

 

dr. sc. Vesna Srnić

 

 

 

Svibanj 2012.

 

 

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

svibanj 2012.

Foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima

 

Tomislav Lačić, Zlatko Bagarić

svibanj 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na školskoj mrežnoj stranici

 

Tomislav Lačić

svibanj 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na SEECEL-ovoj mrežnoj stranici (forumu)

 

Tomislav Lačić, Ina Babić

svibanj 2012.

Izrada završnoga izvješća o provedbi projekta

 

uži tim

7. 5. 2012.

Predstavljanje projekta

 

Ina Babić

22. 5. 2012.

Realizacija planiranih nastavnih sati i ishoda učenja: engleski jezik: Tada ona zaštiti okoliš

 

Frankopan Marino Klarić

30. 5. 2012.

Akcija prikupljanja starih baterija

 

učenici, širi tim,  razrednici

 

 

 

Lipanj 2012.

 

 

Vrijeme realizacije

Aktivnost

 

Nositelji aktivnosti

lipanj 2012.

Foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima

 

Tomislav Lačić, Zlatko Bagarić

lipanj 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na školskoj mrežnoj stranici

 

Tomislav Lačić

lipanj 2012.

Predstavljanje provedenih aktivnosti na SEECEL-ovoj mrežnoj stranici (forumu)

 

Tomislav Lačić, Ina Babić

lipanj 2012.

Analiza troškova i prikupljanje podataka za završno izvješće

 

širi tim

lipanj 2012.

Izrada završnoga izvješća o provedbi projekta

 

uži tim

19. 6. 2012.

Anketa za učitelje i voditelje projekta

 

Ina Babić

29. 6. 2012.

Sajam rabljenih udžbenika – kupovina i prodaja rabljenih udžbenika

 

učenici, roditelji, razrednici

 

OŠ IGK SB @

Više o školskim događajima pogledajte na ...

YouTube videozapisi  FaceBook grupa


TražilicaVremenik/Udžbenici

Popis udžbenika za 2020.-2021.:

Raspored pisanih zadaća


OŠ IGK SB

Škola za život - eksperimentalni program


e-Dnevnik


Microsoft Office 365


Poveznice


Projekti


Korisni linkovi
preskoči na navigaciju